TĂNG TRƯỞNG XANHKẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG XANH
      Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 với 3 mục tiêu cụ thể dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 3 mục tiêu đó là: tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.

      Ngày 20/3/2014, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 bao gồm 4 chủ đề chính, 12 nhóm hoạt động và 66 nhiệm vụ hành động cụ thể (Tham khảo Quyết định số 403/QĐ-TTg tại đây).

Chủ đề 1: Xây dựng thể chế và Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương
Chủ đề 2: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sự dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
Chủ đề 3: Thực hiện xanh hóa sản xuất
Chủ đề 4: Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững

      Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp thực hiện hoạt động số 33, 54, 56, 57 và 58. Bộ Xây dựng cần một Kế hoạch hành động cụ thể định hướng riêng cho ngành xây dựng để thực hiện được các hoạt động này. Ngoại trừ hoạt động 33 nằm dưới Chủ đề 3, còn những hoạt động khác nằm dưới Chủ đề 4. Trong số các hoạt động 66, 23 nhiệm vụ hành động cụ thể được xem là ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020. Hoạt động 33 do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện là một trong những hoạt động ưu tiên. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phát triển Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho lĩnh vực xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho ngành xây dựng tại Việt Nam sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2016.
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™