TĂNG TRƯỞNG XANHHỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Hội thảo Triển khai Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh của ngành Xây dựng

Cập nhật lúc 12:06 23/06/2017
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 tại Hà Nội ngày 16/6/2017.

Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành hướng tới phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây cũng là văn bản chính sách quan trọng, hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong việc đưa ra và thực thi quyết định, cũng như thúc đẩy Việt Nam đạt được các mục tiêu Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu khoa học và hiệp hội nghề nghiệp trong ngành và chuyên gia của dự án để hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng phát triển Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh của ngành. Kế hoạch Hành động đã được Bộ Xây dựng phê duyệt vào ngày 11/5/2017. Kế hoạch Hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là một phần trong kế hoạch tăng trưởng xanh tổng thể của cả nước nhằm đạt được mục tiêu giảm khí nhà kính từ 8-10% đến năm 2020 và giảm thêm 1,5-2% mỗi năm đến năm 2030.

Giám đốc USAID/Việt Nam Michael Greene, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Xây dựng Lê Trung Thành, đại diện của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong ngành xây dựng và các tổ chức quốc tế đã tham dự hội thảo.
 
Để biết thêm thông tin về Kế hoạch Hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh và các báo cáo kỹ thuật liên quan, xin vui lòng xem: http://www.vcep.vn/vi/tang-truong-xanh/ho-tro-xay-dung-chinh-sach/2017/06/81E210B4/ke-hoach-hanh-dong-tang-truong-xanh-cho-nganh-xay-dung/ 
 
Tải các bài trình bày: https://winrockinternational1.box.com/s/ut8l3u2zx1hd9kdkl1s7ia10w0h4eoqg và ảnh https://winrockinternational1.box.com/s/38q5cbqhtelxk3a8s8uv1fpwqz1py3dx của hội thảo 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™