TĂNG TRƯỞNG XANHHỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh cho ngành Xây dựng

Cập nhật lúc 17:02 20/06/2017
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng để xây dựng Kế hoạch Hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Kế hoạch hành động đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, theo Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017.

Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành xây dựng và phấn đấu đạt các mục tiêu đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014.

Để biết thêm thông tin về Kế hoạch Hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, xin vui lòng xem:
1. ​Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017, ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tiếng Anh + Việt): https://winrockinternational1.box.com/s/2dd3jpuy8qxvmufo9003m4gcaka4x6t0
2. Báo cáo tổng hợp phục vụ Soạn thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành xây dựng (tiếng Anh + Việt): https://winrockinternational1.box.com/s/maabdyrh2r3wf43u7calkbe6929efhz1 
3. Báo cáo tổng hợp số 1 về Kế hoạch Hành động của Ngành Xây dựng thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (tiếng Việt):
/mfiles/data/2017/06/81E210B4/baocao-n1-final-10-4-2016.pdf 
4. Báo cáo tổng hợp số 2 về Kế hoạch Hành động của Ngành Xây dựng thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (tiếng Việt): /mfiles/data/2017/06/81E210B4/baocao-n2-final-update-10-8-2016.pdf
5. Báo cáo kỹ thuật về lĩnh vực nhà ở (tiếng Việt): /mfiles/data/2017/06/81E210B4/hrc-techrep-4e-full.pdf 
6. Báo cáo kỹ thuật về quy hoạch đô thị (tiếng Việt): /mfiles/data/2017/06/81E210B4/viup-techrep-3a-b.pdf
7. Báo cáo kỹ thuật về quy trình công nghệ vật liệu xây dựng (tiếng Việt): /mfiles/data/2017/06/81E210B4/vibm-report-6c-d-final-9-10.pdf 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™