TĂNG TRƯỞNG XANHHỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
12:06 | 23/06/2017
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 tại Hà Nội ngày 16/6/2017.
17:02 | 20/06/2017
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng để xây dựng Kế hoạch Hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Kế hoạch hành động đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, theo Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017.
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™