TÁC ĐỘNGBÁO CÁO
10:50 | 19/01/2017
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng thúc đẩy việc thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (VEEBC) và hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh của ngành.
11:21 | 03/06/2015
Báo cáo này được chuẩn bị cho Bộ Xây dựng Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam - Dự án Thúc đẩy Hiệu quả Năng lượng trong ngành Xây dựng.
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 12177
Thiết kế web: OnIP™