GIỚI THIỆU

Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam

Với nỗ lực giảm phát thải của ngành xây dựng, Dự án Năng lượng sạch USAID Việt Nam được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ BXD thực hiện chiến lược Tăng trưởng Xanh có mức phát thải thấp và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các loại công trình dân dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD.

Nhóm nội dung 1: Các hoạt động hỗ trợ BXD phát triển Cơ sở Dữ liệu về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các công trình xây dựng
Nhóm nội dung 2: Các hoạt động nhằm hỗ trợ BXD xây dựng định chuẩn về hiệu quả sử dụng năng lượng cho các loại công trình điển hình ở các khu vực khí hậu khác nhau theo quy định của Quy chuẩn QCVN 09-2013/BXD trên cơ sở các bộ dữ liệu đã thu thập và phân tích dữ liệu.
Nhóm nội dung 3: Các hoạt động nhằm hỗ trợ BXD triển khai nhiệm vụ "Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng" trong khuôn khổ Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Hiện nay, chưa có tổ chức quốc tế nào hỗ trợ cho BXD trong việc triển khai nhiệm vụ này.
Nhóm nội dung 4: Các hoạt động dự án hỗ trợ BXD đào tạo và tăng cường năng lực cho các đối tượng:

                                       i.              Các cán bộ của BXD và Sở Xây dựng trong thu thập số liệu, quản lý năng lượng tòa nhà.
                                     ii.              Các cán bộ của hai trung tâm TKNL thuộc các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và trung tâm TKNL thành phố Đà Nẵng trong quản lý năng lượng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật TKNL trong ngành xây dựng.
                                   iii.              Các cán bộ quản lý và vận hành công trình xây dựng.  

 

Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™