ĐÀO TẠO
Mục tiêu đào tạo chung của chương trình là nâng cao năng lực của các chuyên gia Việt Nam về các hoạt động thiết kế, xây dựng và vận hành sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng cao nhận thức về các công trình xanh.

Các đối tượng đào tạo chính:

·         Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, bao gồm các chủ sở hữu/ các đơn vị điều hành tòa nhà công: Cung cấp các chức năng quản lý nhà nước, và tạo điều kiện quản lý hoạt động xây dựng, và báo cáo 
·         Các kiến trúc sư, các kỹ sư, các nhà quản lý xây dựng và các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng thuộc khu vực tư nhân: Nâng cao năng lực kỹ thuật cho các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng
·         Các nhà đầu tư/phát triển dự án, và các bên cho vay: Nâng cao nhận thức về các động lực thị trường để thúc đẩy đầu tư về Tiết kiệm Năng lượng và Công trình Xanh  

Các chủ đề đào tạo chính bao gồm:
·         Thiết kế tích hợp để sử dụng năng lượng hiệu quả,
·         Tích hợp các hệ thống cơ khí vào các tòa nhà hiệu quả năng lượng
·         Đào tạo chuyên sâu về các khái niệm, các quy trình và các ví dụ về mô phỏng năng lượng
·         Thiết kế công trình xanh và các trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam
·         Các hệ thống đánh giá công trình xanh
·         Các ví dụ về tòa nhà trình diễn có mức tiết kiệm năng lượng 50%   

Mục tiêu đào tạo
a.       Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, và các đơn vị trực thuộc) để tạo điều kiện trong quá trình ra quyết định bằng việc cung cấp:
  • Hỗ trợ Bộ Xây dựng đào tạo và nâng cao năng lực của các cán bộ của Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng và các cán bộ của hai Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng của Bộ Xây dựng thuộc các trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và Hồ Chí Minh và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng của thành phố Đà Nẵng về việc thu thập dữ liệu, hoạt động quản lý năng lượng và ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các tòa nhà. 
  • Nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành xây dựng trong việc thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu năng lượng trong xây dựng.
b.      Nâng cao Năng lực Kỹ thuật chuyên môn liên quan đến các Hoạt động Tiết kiệm Năng lượng
 
  • Xây dựng năng lực cho các chuyên gia Việt Nam (ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng, các nhà quản lý công trình, các kiến trúc sư, các kỹ sư, các nhà quản lý xây dựng, các nhà đầu tư, và các bên cho vay) trong việc đánh giá và thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình; và đảm bảo rằng tỷ lệ nữ giới có trình độ về tiết kiệm năng lượng ngày một tăng so với nam giới. 
  • Xây dựng các cơ chế bền vững cung cấp các khóa đào tạo cần thiết (cho các chuyên gia hiện nay cũng như các sinh viên) sau khi Chương trình kết thúc, thông qua các quan hệ đối tác với các trường đại học hoặc các trung tâm đào tạo tại địa phương. 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 18427
Thiết kế web: OnIP™