Tập huấn Nâng cao Năng lực Thẩm tra, Thiết kế và Nghiệm thu Chất lượng Công trình tại TP. Hồ Chí Minh
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam vừa phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực thẩm tra, thiết kế và nghiệm thu chất lượng công trình trong ngày 4-5/2016.
Bà Nguyễn Thị Minh Phương: Hết mình vì một Việt Nam xanh
Trong suốt thời gian làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Phương đã và đang cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của ngành xây dựng, vì một Việt Nam xanh hơn.
Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh Hoàn Thành Khóa Cuối Trong Chuỗi Tập Huấn Mô Phỏng Năng Lượng Công Trình
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam vừa thực hiện các khóa học cuối trong chuỗi tập huấn mô phỏng năng lượng công trình tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2016. Gần 100 người đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra cuối khóa và nhận chứng chỉ của Chương trình.
Thư mời Tham dự Khóa tập huấn nâng cao năng lực thẩm tra thiết kế bền vững tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 4-5/8/2016
Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.
Thư Mời Tham dự Khóa tập huấn (Khóa cuối) chuyên sâu thực hành Mô phỏng Năng lượng Công trình tại TP.Hồ Chí Minh ngày 2-3/8/2016
Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.
Thư Mời tham gia Khóa tập huấn (Khóa cuối) chuyên sâu thực hành Mô phỏng Năng lượng Công trình tại Đà Nẵng ngày 28-29/7/2016
Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.
Tập Huấn Chuyên Sâu Thực Hành Tương Tác Mô Phỏng Năng Lượng tại Hà Nội
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã phối hợp cùng với Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu thực hiện tương tác mô phỏng năng lượng tại Hà Nội từ ngày 12-13/7/2016.
Advertisement: INPUT FOR DATABASE ON BUILDING MATERIALS CONSULTANTS
Winrock International, an international not for profit organization, is seeking applications for INPUT FOR DATABASE ON BUILDING MATERIALS CONSULTANTS on Masonry materials; Roofing materials; Glass materials; Ceramic materials, Paint and insulation materials for the USAID-funded Vietnam Clean Energy Program.
Thư mời Khóa tập huấn chuyên sâu thực hành Mô phỏng Năng lượng Công trình (Khóa cuối) tại Hà Nội ngày 21-22/7/2016
Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.
© 2015 - Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam
Địa chỉ: 193C3 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Tel: (+84) (04) 3974 3696 - Email: vcep@winrock.org - Website: www.vcep.vn
Lượt truy cập: 8529
Thiết kế web: OnIP™